Tietoa asumisoikeusasukkaalle

Viihtyisyys tekee kodin.

Tarpeellista tietoa asumisoikeusasukkaalle

ES Kotien asumisoikeusasukkaana sinulla on tiettyjä vastuualueita sekä mahdollisuuksia. Tutustu näihin tärppeihin etukäteen – näin saat asumisesta kaiken ilon irti, mutta säästyt myös hankalilta tilanteilta tulevaisuudessa!

Kodin hoitaminen ja vastuut asumisoikeusasunnossa

ES Kotien asumisoikeusasukkaana sinulla on aina ilmoitusvelvollisuus asunnon vioista. Velvollisuutesi on hoitaa ja ylläpitää huolellisesti kodin kuntoa. Jos kustannuksia aiheutuu asukkaan huolimattomuudesta tai hoidon laiminlyönnistä, vastaa asukas niistä itse. Kun muutat ES Kotien asumisoikeusasuntoon, sinun tulee aina ottaa vastuuvakuutuksen sisältävä kotivakuutus. 

Ilmoita vahingosta

Jos asunnossasi sattuu vahinko, joka vaatii välitöntä reagointia, otathan yhteyttä talosi huoltoyhtiöön. Talon huoltoyhtiö hoitaa kiireelliset vikailmoitukset ja päivystysluonteiset huoltotyöt palveluajan ulkopuolella. Huoltoyhtiöiden yhteystiedot löytyvät kunkin kohteen sivuilta tai oman talosi ilmoitustaululla olevasta tiedotteesta. Kiireettömät huoltopyynnöt voi ilmoittaa asukassivujen kautta tai sähköpostilla asiakaspalvelu@es-kodit.fi sekä puhelimella p.010 739 2399.

Asumisoikeusasuntojen vastuunjakotaulukko

Me ES Kodeilla pidämme huolen siitä, että asumisoikeusasuntoja huolletaan säännöllisesti. Asukkaana myös sinun tulee huolehtia kodistasi, jotta asunto pysyy hyvässä kunnossa. 

Vastuunjakotaulukko vastaa kysymyksiin asumisoikeusasuntojen korjaus- ja kunnossapitovastuusta, kun kyse on asunnossa asumisen ja ajan aiheuttamasta normaalista kulumasta, johon ei liity vahingontekoa. Vastuunjakotaulukko kertoo, mistä kodin osa-alueista sinun tulee asukkaana pitää huolta itse, ja mistä huolehtii ES Kodit. 

Muistathan kuitenkin, että jos asukas aiheuttaa vahinkoa tahattomasti tai tahallaan, on hän vastuussa kuluista riippumatta siitä kenen vastuulla se vastuunjakotaulukon mukaan on. Asukas on myös vastuussa vieraidensa ja lemmikkiensä aiheuttamista vahingoista.

Asumisoikeusasuntojen lisä- ja muutostyöt

Asumisoikeusasukkaana voit tehdä tai teettää asunnon sisätiloissa tiettyjä asumistasoa parantavia muutostöitä (esimerkiksi pientä pintaremonttia) ja saada niistä mahdollisesti hyvitystä muuttaessasi pois asunnosta. Huomioithan kuitenkin, että muutostöiden kustannukset kuuluvat sinun vastuullesi, eikä niistä saa aiheutua lisäkustannuksia tai muuta haittaa muille talon asukkaille, kiinteistölle tai talon omistajalle. Vastaat myös itse näiden muutostöiden kunnossapidosta ja huollosta.

Muutostyölupa

Ennen muutostöiden aloitusta sinun tulee saada ES Kotien kirjallinen lupa muutostöille. Muutostyölupa tarvitaan riippumatta siitä, haetaanko muutoksista myöhemmin hyvitystä vai ei. Muutostyöluvan päätöksessä saatetaan määritellä tarkemmat ehdot, värisävyt tai vaatimukset muutostyön tekijän ammattitaidosta, joten tutustuthan niihin huolellisesti. Toteuta muutostyöt aina annettujen ohjeiden mukaan ja hyvää rakennustapaa noudattaen.

Muutostöiden hyvittäminen

Kun luovut asumisoikeusasunnostasi, voit saada hyvitystä joistakin muutostöistä, mikäli ne parantavat asunnon tasoa vielä asunnon luovutushetkellä. Hyväkuntoisen materiaalin vaihto vain ulkonäön vuoksi ei ole hyvitettävä muutostyö. Hyvityksen edellytyksenä on, että olet saanut kirjallisen luvan muutostöihin ES Kodeilta ennen töiden aloittamista.

Muutostyöhyvitys lisätään sinulle palautettavaan asumisoikeusmaksuun. Parannusten luovutushetken arvo määräytyy töistä aiheutuneiden kustannusten, töiden ajankohdan ja jäljellä olevan hyödyn perusteella. Asukasvastaavamme laskee alustavan muutostyöhyvityksen, kun olet jättänyt asunnosta luopumisilmoituksen. Toimita tätä varten kaikki kuitit tehdyistä remonteista ja muutostöistä ES Kodeille.

Muutostöiden hankintahinnasta vähennetään aina ensin 20 % omavastuuosuus ja tämän jälkeen lasketaan ikävähennys. Muutostyöhyvityksen määrä vähenee ajan myötä. Hyvitettävien muutostöiden korvaus vähenee lähtötasosta nollaan joko viidessä tai kymmenessä vuodessa. Lisä- ja muutostöihin ei sovelleta rakennuskustannusindeksiä. Mikäli yhdellä kertaa haetun ja toteutetun muutostyön kustannukset ovat alle 400 euroa, ei työtä hyvitetä. Jos muutoksista aiheutuneet kustannukset tai jäännösarvo ovat poismuuttaessasi alle 100 euroa, ei niitä hyvitetä.

Muutostyöhyvitys maksetaan materiaaleista. Myös yrityksellä teetetystä työstä on mahdollista saada hyvitystä, mikäli et ole hakenut kotitalousvähennystä verottajalta. Kun haet yrityksellä teetetystä työstä hyvitystä, on yrityksellä oltava Y-tunnus, mikä tulee ilmoittaa ES Kodeille.

Es-Laatuasumisoikeus Oy pidättää oikeuden muutoksiin.